02 582 66 85

   dokter@drvolckaertalain.be

Praktische info

Dit is nuttige informatie indien u voor de eerste keer op consultatie komt.

 

1) Afspraak maken kan via de website of telefonisch (best tussen 09.00 en 16.00 h of na 19.00 h). U kan ook een email sturen naar het bovengenoemde emailadres. Telefonisch kan u vragen stellen op hetzelfde telefoonnummer.

2) De raadplegingen gebeuren op dinsdag of woensdagavond of op zaterdagvoormiddag en steeds na afspraak (geen vrije raadpleging). Andere avonden kan na afspraak met de dokter zelf.

3) Voor de praktijk is er een ruime parking

4) De praktijk is ook toegankelijk voor rolstoel patiënten

5) Wat hebt u nodig:

  • het verwijsbriefje van uw huisarts,
  • een gedetailleerde lijst van uw medicaties,
  • eventueel verslagen van andere onderzoeken (bloed, urine, hospitalisatieverslagen, e.a.),
  • 1 – 2 klevertjes van de mutualiteit.

6) Voor de technische prestaties wordt gewerkt via het derde betalingssysteem. Betaling is contant en de prijs hangt af van de onderzoeken die uitgevoerd werden (prijs steeds < 70 €).